• https://www.facebook.com/profile.php?id=100015807163765

Kamu Hizmetleri    19.07.2019

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMLAK SERVİSİ

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Emlak Beyannamesi

1-       T.C. Kimlik Numarası

2-       Tapu yada yapı kullanma Ruhsatı  (Aslının kurumca onaylanması)

10 dakika

2

Tapu Satışı için Emlak Değeri

1-       Tapu Fotokopisi

2-       T.C. Kimlik Numarası

5 dakika

3

Emlak Vergisi Muafiyeti için Emeklilik İşlemleri

1-       Emekli cüzdan fotokopisi

2-       Dilekçe

3-       Maliyeden vergi mükellef durumu belirten belge

4-       Esnaf odasından sicil durumu

5 dakika

4

Vergi Tahsilatı

1-     T.C. Kimlik Numarası

3 dakika

5

Yeşil Kart Araştırma

1-     Yeşil kart dosyasının getirilmesi

2 dakika

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Emlak  Servisi                                                                                   

İsim                                   : Mustafa KIZIL                                                                                   

Unvan                               : Emlak Memuru                                                                                

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                 

Tel                                       : 4164112025                                                                                   

Faks                                    : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri       : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                      : 4164112025

Faks                                    : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

 

 

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

                                                                                   TAHSİLAT  SERVİSİ

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Su  Abonesi

1-       İnşaat Ruhsatı  (Aslının kurumca onaylanması)

2-       Tapu   (Aslının Kurumca Onaylanması)

3-       T.C. Kimlik Numarası

4-       Abonelik İçin 1 Adet Karton dosya

5-       Su sayacı ,  sayacın markası ve seri numarası

15 dakika

2

Su Abone Değişikliği

1-       Tapu fotokopisi

2-       Dilekçe

15 dakika

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Tahsilat Servisi                                                                                 

İsim                                   : Faik AYHAN                                                                                      

Unvan                                : Muhasebeci                                                                                    

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                   : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri          : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                     : 4164112025

Faks                                   : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                             

 

                                                       

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Ruhsatı     

1-       T.C. Kimlik Numarası

2-       Tapu Fotokopisi (Aslının kurumca onaylanması)

3-       İnşaat Projesi     

4-       Dilekçe         

1 Gün

2

Yapı Kullanma İzin Belgesi  

1-       Tapu Fotokopisi (Aslının Kurumca onaylanması)

2-       T.C.  Kimlik  Numarası

3-       Dilekçe

1 Saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri              : Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                 

İsim                                   : Seyda YAPICI                                                                                   

Unvan                                : Fen İşleri Müd. V.                                                                                            

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                   : 4164112024                                                                                 

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri        : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                    : 4164112025

Faks                                  : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                             

 

 

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZABITA MEMURLUĞU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  

1- T.C. Kimlik Numarası

2-Tapu yada yapı kullanma Ruhsatı (Aslının kurumca onaylanması)

3-Esnaf Sicil Belgesi

4-İtfaiye Raporu

5-Vergi Levhası Fotokopisi

7-Resim

30 dakika

  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Zabıta Memurluğu                                                                          

İsim                                   : Cenap YELBOĞA                                                                             

Unvan                                : Zabıta Memuru                                                                               

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                  : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

E-Posta                             : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri        : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                    : 4164112025

Faks                                  : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                             

 

 

                                                                                                                             

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Dilekçelere Sözlü veya Yazılı Cevap

       1- Dilekçe

       2-İlgili Kişinin Sözlü Beyanı

Sözlü Cevap Anında

Yazılı Cevap 1 Gün

2

Belediye Meclis ve Encümen Kararlarının İlanı

 

 

1 Gün ile 7 Gün Arası

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                 

İsim                                   : Mehmet KIZIL                                                                                  

Unvan                                : Yazı İşl. Müd. V                                                                                 

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                   : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri        : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                    : 4164112025

Faks                                  : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                             

 

 

SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Ödemeler        

1-T.C. Kimlik Numarası

2-Teklif Mektupları

3-Fatura

4-İlgili Şahısın Maliyeye Borcu Yok Belgesi 

1 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile  başvuru  yapılmasına rağmen  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                         

İsim                                   : Ömer BOZANER                                                                              

Unvan                                : Mali Hiz.Müd.V                                                                                

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                   : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri            : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                    : 4164112025

Faks                                  : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                             

 

 

  

 

      SAMSAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

       EVLENDİRME MEMURLUĞU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Evlilik İşlemleri ve Evlenme Cüzdanı

1-Evlenme Beyannamesi

2-Nüfustan Alınmış Nüfus Kayıt Örneği

3-Resim

4-Sağlık Raporu

2 Saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri             : Evlenme Memurluğu                                                     

İsim                                   : Mehmet KIZIL                                                                                  

Unvan                                : Evlenme Memuru                                                                           

Adres                                 : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7                                                                 

Tel                                     : 4164112025                                                                                   

Faks                                   : 4164112024                                                                                   

Web Sitesi                          : www.samsat.bel.tr

E-Posta                              : samsat.bel.tr@gmail.com

 

                                                                             

İkinci Müracaat Yeri        : Belediye Başkanlığı

İsim                                  : Halil FIRAT

Unvan                               : Belediye Başkanı

Adres                                : Kale Mah. Belediye Bulvarı No:7

Tel                                    : 4164112025

Faks                                  : 4164112024

Web Sitesi                         : www.samsat.bel.tr

                                                                            

Saat